Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine

Uuringu eesmärk on analüüsida aastatel 2013 – 2015 Sihtasutuse Archimedes poolt rakendatud EMP/Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkust. Stipendiumiprogrammi üldeesmärk on Eesti ja EMP riikide keskhariduse koostööprojektide, õpirände ja bilateraalset koostööd toetavate tegevuste kaudu aidata kaasa hariduse kvaliteedi paranemisele, asutustevahelise koostöö tõhustumisele ja üliõpilaste, õppejõudude ning kõrgkoolide töötajate liikuvuse suurenemisele. Stipendiumiprogrammi rahastatakse EMP/Norra toetustest ning Eesti riigieelarvest.

Stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamiseks viiakse läbi intervjuud ja fookusgrupiarutelud stipendiumiskeemi rakendamisega seotud osapoolte ja toetust saanute seas. Hindamise käigus valmib ka kolm meetme võimalusi tutvustavat edulugu.

 

eeagr-logo-768x255