Rahvusvaheline Klastrikonverents „Inspiring Clusters in the Beginning of the New Decade“

30-31. märtsil toimus Tallinnas Swissotelis Rahvusvaheline klastrikonverents „Inspiring Clusters in the Beginning of the New Decade“.

Tegemist oli The Competitiveness Institute’i (TCI), mis on maailma suurim klastriekspertide koostöövõrgustik, Euroopa regionaalse konverentsiga, mis esmakordselt toimus Kesk- ja Ida-Euroopas ning mis seekord keskendus ühest küljest tõhusamate klastripoliitikate arendamisele Euroopas ning teisest küljest sellele, kuidas suurendada efektiivsust klastrite juhtimisel.

Lisaks konverentsi põhiprogrammile toimus mitmeid paralleelseid sessioone „avatud ruumi meetodil“, kus osalejatel oli võimalus tõstatada diskussiooniks teemasid, mis neile kõige enam huvi pakkusid ning neid arutelusid ka ise juhtida.

Konverentsi koduleht: www.clusterconference.eu

Rene Tõnnisson
Konverentsi koordinaator
Baltic Innovation Agency
Lai 30, 51005 Tartu, Estonia
Email:  rene@bia.ee