Innovatiivse ettevõtluse edendamise võrgustik

Innovatiivse ettevõtluse edendamise võrgustik [SIB NET] (Small Innovative Business Promotion Network) on projekt, mille eesmärgiks on edendada uusi suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid (nn „gasellid“), ergutades ettevõtlikku loovust, pakkudes vajaminevat toetust ning hinnata varases staadiumis riskitoetuse vajadusi. Projekti eesmärk on lahendada partnerregioonide (Kurzeme, Riia ja Lõuna-Eesti) ühised turutõrked, et vabastada piirkondlikest uurimiskeskustest ja kõrgharidust pakkuvatest asutustest uuenduslikke mõttekäike, mida edendavad partnerlus, vastastikune õppimine ja ühine mobiilsustegevus.

Projekti tegevus

SIB Net eemärgiks on luua kompleksne tegevuspakett, mille abil suurendada loovust, ärilist valmisolekut ning mis võimaldaks välja töötada finantseerimisskeemid perspektiivikate äriideede toetuseks:

* innovatiivsete uute ettevõtete (start-uppide) vajaduste analüüs ning ning piirkondlike vajaduste hindamine

* kahe eel-inkubaatori, loovusfoorumi (creativity forum), investorite foorumi ja partnerotsingute (matching-event) korraldamine

* programmiterritooriumil kohaldatavate ja kõige sobivamate erinevate rahaliste vahendite kontseptsioonide arendamine ning hindamine

* VKEde toetustegevuste ja kogemuste vahetamise eest vastutavate projektipartnerite esindajate koolitamine

Planeeritud tulemused

Projekt teeb kindlaks piirkondlikud vajadused, mis puudutab suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete puudumist ning ühtlasi sellesuunalise rahalise toetuse puudumist. Kahe eelinkubaatori arendamine Ventspilsis ja Tartus, kahe investorite foorumi organiseerimine, mitmed sobitamise ja loovusüritused ning ideede konkursid, aitavad ideede omanikel parendada ja arendada oma ideid tõelisteks äriplaanideks.

Rohkem informatsiooni: sibnetwork.eu