2020. aastal täitus 20 aastat esimese Eesti ühiskonna lõimumise monitooringu korraldamisest. Tänaseks on lõimumisvaldkonna analüüsimiseks läbi viidud kaheksa monitooringut, mille tulemused on aidanud mõista Eesti ühiskonna arengut ning kujundada kohanemis- ja lõimumispoliitikat ja teisi valdkondlikke poliitikaid. Monitooringu põhieesmärk on analüüsida Eesti ühiskonna kohanemis- ja lõimumisprotsesse 2020. aasta seisuga, et parandada ja uuendada teadmisi kohanemis- ja lõimumisprotsessi edukusest Eestis ja kavandada tegevusi selle toetamiseks.

Uuringu autorid tähestiku järjekorras:
Eve Mägi
Ivan Polynin
Katrina Koppel
Kats Kivistik
Kirsti Melesk
Kristi Anniste
Kristjan Kaldur
Külliki Seppel
Mari-Liis Sepper
Meeli Murasov
Märt Masso
Nawal Shaharyar
Nikolai Kunitsõn
Raivo Vetik
Triin Pohla

Tellija: Kultuuriministeerium

Uuringu teostajad: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Turu-uuringute AS