Eesti Integratsiooni Monitooring 2020

2020. aastal täitus 20 aastat esimese Eesti ühiskonna lõimumise monitooringu korraldamisest. Tänaseks on lõimumisvaldkonna analüüsimiseks läbi viidud kaheksa monitooringut, mille tulemused on aidanud mõista Eesti ühiskonna arengut ning kujundada kohanemis- ja lõimumispoliitikat ja teisi valdkondlikke poliitikaid. Monitooringu põhieesmärk on analüüsida Eesti ühiskonna kohanemis- ja lõimumisprotsesse 2020. aasta seisuga, et parandada ja uuendada teadmisi kohanemis- ja lõimumisprotsessi edukusest Eestis ja kavandada tegevusi selle toetamiseks.

Uuringu autorid tähestiku järjekorras:
Eve Mägi
Ivan Polynin
Katrina Koppel
Kats Kivistik
Kirsti Melesk
Kristi Anniste
Kristjan Kaldur
Külliki Seppel
Mari-Liis Sepper
Meeli Murasov
Märt Masso
Nawal Shaharyar
Nikolai Kunitsõn
Raivo Vetik
Triin Pohla

Tellija: Kultuuriministeerium

Uuringu teostajad: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Turu-uuringute AS