Lapsesõbralik õigusemõistmine: kohtumenetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused

Käesoleva, laste kogemusi ja vaatenurka tutvustava uuringu näol on tegemist jätkuga 2012. aastal läbi viidud uuringule, mis käsitles lastega kohtumenetluses kokkupuutuvate spetsialistide kogemusi ning mille tulemused avalikustati 2015. aastal.

Käesoleva uuringu andmed on kogutud ning analüüs läbi viidud 2014. aasta lõpus, esimest korda on käesolev uuring FRA nõusolekul avalikustatud kevadel 2017.

Pressiteade: https://www.ibs.ee/uudised-ja-press/uuring-lapsed-vajavad-oigusemoistmisel-suuremat-turvatunnet/
Kutse seminarile: https://www.ibs.ee/uudised-ja-press/kutse-seminarile-lapsesobralik-oigusemoistmine-kohtumenetluses-osalevate-laste-vaatenurk-ja-kogemused/