KÜSK AH20: Balti Uuringute Instituudi kommunikatsioonivõimekuse arendamine

KÜSK arenguhüppe projekti lähtepunktiks on IBSi soov kasvatada oma uuringute ja teiste tegevuste ühiskondlikku mõju ehk aidata kaasa ühiskonna ja majanduse arengut toetavatele tõenduspõhistele, mõjusatele ja ühiskonna vajadustest lähtuvatele poliitika- ja juhtimisotsustele. Kuna mõju saavutamine eeldab IBSi loodud teadmuse aktiivset kasutust ühiskonna arengut mõjutavate rühmade poolt, seab projekt eesmärgiks suurendada IBSi võimekust kommunikeerida ühingu tegevusi ja pakutavat väärtust strateegilise tähtsusega sidusrühmadele ning kaasata sidusrühmi oma tegevustesse, et tagada IBSi töö vastavus ühiskonna vajadustele. 

Konkreetsemalt on projekti eesmärgiks:

Et projekti eesmärke saavutada, on arenguhüppeprojektis planeeritud mitmeid tegevusi, mis jagunevad oma tüübilt neljaks:

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetussummas 19 745,07 eurot.