drOp

Projekt: drOp – Sotsiaalset innovatsiooni ja kohalikku majandusarengut soodustavad ning digitaalselt toetatud elamupiirkondade renoveerimisprotsessid
Projekti nimetus inglise keeles: drOp – Digitally enabled social district renovation processes for age-friendly environments driving social innovation and local economic development
Projekti kestus: 1.10.2022 – 30.09.2025 (36 kuud)

Horizoni Euroopa raames läbi viidava projekti drOp põhieesmärk on integreeritud renoveerimismetoodika (IRM) väljatöötamine, mille eesmärk on muuta sotsiaalelamupiirkonnad kaasavateks ja tarkadeks linnaosadeks.

Horizon Europe’i projekt drOp töötab välja integreeritud renoveerimismeetodi, mis aitab muuta (sotsiaal)elamupiirkonnad kaasavateks ja nutikateks linnaosadeks. Projekt suunab linnaosade ehituslikku, energiakasutuslikku ja digitaalset ajakohastamist, et muuta linnaruum, ligipääsetavus ja elukvaliteet kõigi elanike jaoks paremaks. Oluliseks eesmärgiks on linnaosade ühendamine nii füüsilises kui ka ühiskondlikus ja digitaalses mõttes. Projekt toetub kahele peamisele tõukejõule: sotsiaalne innovatsioon ja kohalik majandusareng. Innovaatiline uuendusprotsess keskendub just inimese heaolule ja uudsetele tehnoloogiatele. Lisaks otsitakse sotsiaalse sidususe tõstmiseks koostöövõimalusi kultuuri- ja loomeorganisatsioonidega.

Tuginedes kasutajate vajaduste mõistmisele, rakendatakse projekti ühes Ermua (Hispaania) sotsiaalkorterite piirkonnas. Protsessi rikastab vastastikuse õppimise meetod: Ermua hakkab jäljendama Elva (Eesti) digitaalset arengut ja Matera (Itaalia) kultuuri- ja loomemajanduse kogemust. Selline protsess tagab ka edaspidise korratavuse, mida toetab Housing Europe, millel on võimekus IRM-i laialdaselt levitada oma liikmete seas ning edendada ja toetada selle rakendamist.

Balti Uuringute Instituut esindab projektis Eestit koos koostööpartneritega Elva vald ja Eesti Korteriühistute Liit. Meie roll projektis on välja töötada tulemuste levitamise tööriistad, uurida sotsiaalseid ärimudeleid ja toetada koosloometegevusi.

Projekti partnerid
Ermua linn (Hispaania)
Promosa (Hispaania)
Tecnalia (Hispaania)
Mondragoni ülikool (Hispaania)
Elva Vallavalitsus (Eesti)
Eesti Korteriühistute Liit (Eesti)
Balti Uuringute Instituut (Eesti)
Matera vald (Itaalia)
Materahub (Itaalia)
Housing Europe (Belgia)

Lisainfo:
Projekti koduleht
LinkedIn
Twitter