Tegevuskava loomine Balti Uuringute Instituudi kaasamis- ja kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks

Projekti eesmärk on toetada Balti Uuringute Instituudi (IBS) tegevuse ühiskondliku mõju kasvu. Selleks analüüsime arenguvõimalusi IBSi sidusrühmade kaasamise praktikas ja kommunikatsioonis ning töötame analüüsitulemuste põhjal välja kaasamis- ja kommunikatsioonivõimekuse arendamise tegevuskava. Projekti raames hindame arengueksperdi abiga kriitiliselt oma senist koostöö- ja kommunikatsioonipraktikat, analüüsime maailma mõttekodade häid praktikaid ning kaasame oma partnereid. Projekti tulemusel valmib tegevuskava IBSi kaasamis- ja kommunikatsioonivõimekuse edasiseks arendamiseks.

Projekti toetab 4000 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital.