Kodanikuhariduse kaardistamine Eestis

2021. aastal asutatud THE CIVICS Innovation Hub tegutseb üleeuroopalise mittetulundusühinguna, mille põhieesmärk on suurendada Euroopa kodanike demokraatlikku pädevust rohujuuretasandi lähenemisviisi kaudu. Oma algatuse “Kodanikuhariduse kaardistamine Euroopas” kaudu teeb THE CIVICS koostööd kohalike partneritega igast partnerriigist, et süstemaatiliselt kaardistada kodanikuhariduse valdkonda Euroopas.

Kaardistamisega tuvastatakse nii ametlikud kui mitteametlikud kodanikuhariduse tegijad. Kaardistamisega kirjeldatakse, millistele teemadele ja ühiskonnagruppidele kodanikuhariduse tegijad keskenduvad ning uuritakse, kas ja kuidas nad koostööd teevad. Samuti analüüsitakse nende vajadusi, et luua uuenduslikud ja mõjuvad lahendused väljakutsetele, millega Euroopa kodanikud silmitsi seisavad.

Projekti eesmärgid Eestis: