Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine

Balti Uuringute Instituudi poolt läbi viidud hindamise eesmärgiks on hinnata Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes koostöös algatatud riikliku Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi tulemuslikkust tuginedes 2006/2007-2010/2011 õppeaastatel eraldatud toetustele.

Hindamise eesmärgiks on:

Stipendiumiskeemi rakendamist puudutavale dokumentatsioonile, olemasolevatele aruannetele, hindamise käigus läbi viidud intervjuudele, veebiküsitlustele ja fookusgrupiaruteludele tuginedes võib järeldada, et Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on kõrghariduse arengutele kaasaaitamisel asja- ja ajakohane ning oluline programm mobiilsuse toetamisel ja sihtgrupi ning partnerülikoolide poolt sellisena ka teadvustatud. KJ programmi näol on tegemist tõhusa ja tulemuslikult rakendunud programmiga Eestis.