SUMPs for BSR

Projekt SUMPs for BSR aitab väiksematel omavalitsustel välja töötada ja rakendada säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasid (SUMPs), et soodustada inimeste aktiivset liikumist, ja seega tervislikumat eluviisi, vähendades samal ajal CO2 emissiooni.

Läänemere piirkonna linnad võitlevad kliimakriisiga, soovides minna üle säästvale liikuvusele ja tõhusale linnaplaneerimisele. Olemasolevates kavades eelistatakse aga endiselt autoliiklust ning olemasolevad linnaliiklussüsteemid on tugevalt autokesksed.

Liiklusega seotud CO2 heitmete vähendamiseks peavad linnad keskenduma säästvamatele liikumisviisidele. Linnad on valmis võtma vastu säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasid, kuid eriti väikestes ja keskmise suurusega linnades puuduvad veel oskused ja suutlikkus nende vastuvõtmiseks ning kavandatud meetmete mõju jälgimiseks ja hindamiseks.

Projekt “SUMPs for BSR” toetab linnu planeerimistavade muutmisel inimkeskse säästva linnaliikluse planeerimise suunas, keskendudes aktiivsetele liikumisviisidele ning edendades kodanike aktiivset ja tervislikku eluviisi, vähendades samal ajal liiklusest tulenevaid heitkoguseid. Liikumiskeskkonna kavade koostamisel ja rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu Läänemere piirkonna väikeste ja keskmise suurusega linnadele.

Projekti eesmärk on suurendada SUMPside kui säästva liikuvuse planeerimise strateegilise vahendi kasutuselevõttu, arendades selleks vahendeid ja toetades kohalike ametiasutuste võimekust. ”SUMPs for BSR” töötab välja säästva linnalise liikumiskeskkonna planeerimise järelevalve ja hindamise raamistikku. See aitab hinnata kohaliku liikuvussüsteemi tulemuslikkust ja annab teavet planeerimiseks ning otsuste tegemiseks.

Projekti raames töötatakse välja mudel, mille abil linnad saavad katsetada uuenduslikke liikumise lahendusi, mis keskenduvad aktiivsetele liikumisviisidele, nagu kõndimine ja jalgrattasõit, ning avaliku ruumi muutmisele.

Projekti üldeesmärk on toetada Läänemere piirkonna linnu selliste linnatranspordisüsteemide arendamisel, mis on ohutud, juurdepääsetavad, kaasavad, taskukohased, arukad, vastupidavad ja heitevabad.

Balti Uuringute Instituut toetab juhtpartnerit ja teaduspartnereid nende tegevustes ning projektipartnereid nende väikesemahuliste pilootprojektide arendamisel. See hõlmab materjalide koostamist, saadud õppetundide kaardistamist ja tagasiside andmist pilootide arendamise kohta, et toetada partnereid nende aktiivsete liikumisviiside arendamisel.

Projekti peamised märksõnad on sihtrühmade kaardistamine, kaasamine, hindamine ja seire.

Projekti partnerid:

City of Turku (juhtpartner; Turun kaupunki, Soome)

University of Gdańsk (Uniwersytet Gdański, Poola)

Balti Uuringute Instituut (Eesti)

Cesis Municipality (Cēsu novada pašvaldība, Läti)

City of Gdynia (Gmina Miasta Gdyni, Poola)

University and Hanseatic City of Greifswald (Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Saksamaa)

Gävle municipality (Gävle kommun, Rootsi)

Panevezys city Municipality administration (Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Leedu)