Smart Cities Marketplace

Smart Cities Marketplace on Euroopa Komisjoni toetatud algatus, mis toob kokku linnad, tööstuse, VKEd, investorid, pangad, teadusasutused ning muud kliimaneutraalsuse ja tarkade linnade teematikaga seotud osapooled. Smart Cities Marketplace mängib olulist rolli Euroopa linnade keskkonnasäästliku ülemineku kiirendamisel, parandades kodanike elukvaliteeti, suurendades Euroopa linnade ja tööstuse konkurentsivõimet ning saavutades Euroopa energia- ja kliimaeesmärgid.

Algatus täiendab ELi seniseid jõupingutusi, nagu RePowerEU, pakkudes linnadele täielikku kataloogi teenustest nagu tasuta tehnilinetugi, nõustamisteenused, rahastamise meistriklassid ja partnerluskohtumised linnakeskkonna projektide rahastamiseks. Platvorm soodustab tihedamaid partnerlusi teiste ELi algatustega, nagu Covenant of Mayors, Scalable Cities, CIVITASLiving-in.eu.

Euroopa linnad saavad platvormi kaudu ligipääsu üks-ühele nõustamisteenustele ja tehnilisele toele oma targa linna projektiideede arendamiseks. Smart Cities Marketplace pakub regulaarselt partnerluse loomise teenust, et aidata linnadel ja linnade konsortsiumidel saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke oma projektitaotlustega. Platvorm avaldab regulaarselt taotlusvoore tehnilisele toele, mille eesmärk on aidata lihvida ja kujundada projektiideesid, et need saaksid edukalt rahastust. Samuti aitab algatus investoritel leida targa linna projekte, mis toetavad üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega, ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisele majandusele. Platvormi investorite võrgustikku rakendatakse küpsete projektiideede kokku viimisel potentsiaalsete rahastajatega.

Lisaks on linna esindajatel võimalus osaleda fookus- või arutelurühmades, kus on võimalik vahetada kogemusi ning teha koostööd konkreetsel linnaarengu teemal. Smart Cities Marketplace annab seega juurdepääsu kliimaneutraalsete ja targa linna spetsialistide suurele kogukonnale, mille toel kliimaneutraalsuse ja targa linna projekte veelgi paremini teostada.

Balti Uuringute Instituut osaleb Smart Cities Marketplace tugistruktuuris, aidates eelkõige kaasa partnerluse loomise ja üks-ühele nõustamisteenustega ning samuti temaatiliste arutelude ja fookusrühmade koordineerimisega.

Balti Uuringute Instituut on Smart Cities Marketplace’i kohalik kontaktpunkt Eestis.

Lisainfo:
Smart Cities Marketplace kodulehekülg
Smart Cities Marketplace LinedIn leht