Erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavad teenused

Balti Uuringute Instituut viis Siseministeeriumi tellimusel ajavahemikus detsember 2010 – mai 2011 läbi uuringuprojekti “Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga ning teiste liikmesriikide praktikatega”. Uuringuprojekti raames viidi läbi neli analüüsi:

1. Varjupaigataotlejate sihtrühma uuring;
2. Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide võrdlev analüüs;
3. Varjupaigataotlejatele, sh. erivajadusega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste ja organisatsioonide kaardistamine;
4. Euroopa Liidu viie liikmesriigi erivajadusega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parimate praktikate uuring.

Lisaks on käesoleval lehel allalaadimiseks ka nelja alauuringu kokkuvõte peamistest järeldustest ja soovitustest Eestis varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste ja vastuvõtutingimuste kujundamise osas.