Vabaühenduste Liidu kui huvikaitseorganisatsiooni tegevuste hindamine

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ning koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Üheks Vabaühenduste Liidu tegevuseks on huvikaitse: Vabaühenduste Liit räägib kaasa seadusloomes, hoiab silma peal vabaühenduste tegevust mõjutaval ning seisab selle eest, et avalike otsuste tegemises saaks kaasa rääkida need, keda otsused päriselt puudutavad.

Oma tegevuste tulemuslikkuse tagamiseks soovib Vabaühenduste Liit  

  1. Saada teada, millised on võimalused huvikaitseorganisatsioonide tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks. 
  2. Saada teada, kuidas hindavad oma tegevusi teised huvikaitseorganisatsioonid (sh teistes riikides). 
  3. Saada mõtteid Vabaühenduste Liidu kui huvikaitseorganisatsiooni tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks (võimalikud meetodid, andmeallikad). 

Küsimustele vastamiseks uurib projekt teaduskirjandust ja teiste riikide ning organisatsioonide kogemust.