Mart Veliste

Analüütik

Mart töötab Balti Uuringute Instituudi analüütikuna alates 2018. aastast. Ta on olnud seotud mitmete siseriiklike ja ELi uurimisprojektidega. Mart on töötanud projektidega, mis puudutavad nii ettevõtlust (sh sotsiaalset ettevõtlust) ja innovatsiooni ökosüsteemi, jätkusuutlikkust ja tarku linnu, integratsiooni, haridust, regionaalset koostööd kui ka programmide mõjuhindamist. Nende hulgas on mitmeid Eesti-Läti, Kesk-Euroopa ja Läänemereregiooni Interregi formaatide projekte (nt BSR Electric, Cities.multimodal ja Inno Infra Share). Mart kuulub ka Interreg Europe Policy Learning Platform meeskonda, kus ta on üheks temaatiliseks eksperdiks SME Competitiveness valdkonnas.

Mart on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete erialal (cum laude). Tema akadeemiline taust on andnud talle laialdased teadmised sotsiaalteaduslikest metodoloogiatest. Mart valdab hästi kvalitatiivseid meetodeid, olles varasemalt kujundanud, viinud läbi ja analüüsinud nii küsimustikke, intervjuusid kui ka fookusgruppe.