Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi raamat 

Balti Uuringute Instituut koostab kaunis kujunduses kinkeraamatu, mis kajastab Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi elluviimise lugu ja saavutusi. Programm toetab ühepoolseid projekte Eesti välispiiri regioonide toetamiseks, projekte on ellu viidud peamiselt Kirde-Eestis, Peipsi järve piirkonnas ja Setomaal. 

Programmist toetatakse kolme valdkonna arengut:  

·  Ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arendamine;  

·  Hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;  

·  Keskkonnakaitse ja kliimamuutuse leevendamine ning nendega kohanemine.  

Programm algas Eesti Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud piiriülese koostööprogrammina, ent leping ja programmi rakendamine katkestati alates 24. veebruarist 2022, töö korraldati ümber ja endise Eesti-Vene koostööprogrammi baasil loodi ühepoolne Eesti EL välispiiri programm.