Portaali Global Estonian kasutajauuring

Veebilehekülg globalestonian.com on infovärav eestlastele välismaal ja üleilmselt mõtlevatele eestlastele Eestis. Sealt leiab eestlaste ja Eesti sõprade võrgustiku, infot Eesti kultuurist ja majandusest ning teavet eestlaste ettevõtmistest välismaal. Sealt on leitav ka kõige värskem info sellest, milliste praktiliste sammudega riik toetab eestlust välismaal ja aitab hoida üleilmsete eestlaste sidet Eestiga. Portaali sisustab ning haldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Välisministeeriumi (VäM), Kultuuriministeeriumi (KuM) ja Haridust- ja Teadusministeeriumiga (HTM).

Uuringu eesmärgiks on mõista paremini, kas välismaal elavad eestlased, kes on portaali olemasolust teadlikud, kasutavad seda ja kuidas. Või kui ei kasuta, siis millistel põhjustel. Uuringus analüüsitakse, kas portaal liigub õiges suunas – kas see on sihtrühma jaoks vajalik, täidab nende soove ning ootusi, ning kas ja mida saaks selle kanali juures muuta.

Uuringu eesmärkide täitmiseks on püstitatud uurimisküsimused:

 1. Millist infot soovib/vajab välismaal elav eestlane Eesti, eestlaste välismaal tegutsevate kogukondade, ettevõtluse, noorte tegevuse, ja Eestisse tagasipöördumise kohta?
 2. Kas ja kust nad seda infot leiavad?
 3. Kas nad kasutavad selleks muuhulgas Globaalse eestlase kanaleid (globalestonian.com, facebook.com/globaalne.eestlane, globalestonian.com/et/uudiskiri)?
 4. Kas portaali nagu Globalestonia.com on sihtrühma jaoks vaja?
 5. Kas GE/INSA kanalid pakuvad sihtrühma jaoks olulist sisu?
 6. Kas GE veebis on sihtrühma jaoks oluline sisu olemas?
 7. Kui ei ole tehtud korduvkülastusi, siis miks?
 8. Kas ja milliseid kanaleid peaks GE/INSA veel hõlmama, et võimalikult suurele hulgale sihtrühmast kättesaadavad olla?
 9. Kui GE kanaleid ei kasutata, siis miks?
 10. Kui kasutavad, siis milliseid muudatusi ja täiendavat infot sihtrühm eelistaks?
 11. Kas ja mil määral ollakse valmis omalt poolt aktiivselt panustama veebisisu loomisesse (oma lugude jagamine, info tulevaste ja toimunud sündmuste ja uudiste kohta jms)?
Integratsiooni Sihtasutus, Välisministeerium, Balti Uuringute Instituut