Publications

12
Dec 2015

The impact evaluation study assesses the success of the activities conducted under the “Compatriot programme 2009–2013” and recommends additional activities that would help expatriates retain and strengthen their ties with Estonia.

16
Nov 2015

The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) is a unique tool which measures policies to integrate migrants in all EU Member States, Australia, Canada, Iceland, Japan, […]

05
Jun 2015

Balti Uuringute Instituut (IBS), Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ja Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) viisid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eestvedamisel 2012. aastal läbi esimese omalaadse uuringu […]

30
Dec 2014

Avalike teenuste osutamise vormid on muutunud mitmekesisemaks nii välisriikides kui ka Eestis, lepingulise delegeerimise (üleandmise) kõrvale on tõusnud mitmed teised teenuste pakkumise ning teenuse “omaniku”, […]

20
Jun 2014

The FIDELITY project finds broad social acceptance of the potential solutions to be built into next generation ePassports absolutely crucial. Therefore, in this report, the […]