Publications

30
Dec 2014

Avalike teenuste osutamise vormid on muutunud mitmekesisemaks nii välisriikides kui ka Eestis, lepingulise delegeerimise (üleandmise) kõrvale on tõusnud mitmed teised teenuste pakkumise ning teenuse “omaniku”, […]

20
Jun 2014

The FIDELITY project finds broad social acceptance of the potential solutions to be built into next generation ePassports absolutely crucial. Therefore, in this report, the […]

07
Sep 2013

The Baltic countries and Poland share a long tradition of labour emigration. Today, demographic challenges have created a need for implementing policies to stimulate labour […]

05
Sep 2013

Balti Uuringute Instituudi poolt on arengukava „Lõimuv Eesti 2020″ ettevalmistamise raames koostatud teemalehed lõimumist puudutavates valdkondades: 1) Ülevaade lõimumisvaldkonda käsitlevatest olulisematest statistilistest andmetest 2) Ülevaade […]