Publications

07
Sep 2013

The Baltic countries and Poland share a long tradition of labour emigration. Today, demographic challenges have created a need for implementing policies to stimulate labour […]

05
Sep 2013

Balti Uuringute Instituudi poolt on arengukava „Lõimuv Eesti 2020″ ettevalmistamise raames koostatud teemalehed lõimumist puudutavates valdkondades: 1) Ülevaade lõimumisvaldkonda käsitlevatest olulisematest statistilistest andmetest 2) Ülevaade […]

21
Dec 2012

2013.  aastal  täitus  15  aastat  hetkest,  mil  valitsus  kiitis  heaks  esimese  riikliku  integratsiooniprogrammi  “Integratsioon  Eesti  ühiskonnas  2000-2007”  ning  alustas lõimumist  toetavate  tegevuste  elluviimist.  Nõukogude  perioodilt  […]

10
Sep 2012

Projekti “Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!” eesmärgiks oli julgustada Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori (vanuses 16-18) kaasa rääkima aktiivsemalt ühiskonnaelus ning osalema seeläbi […]