Projects

18
Feb 2016

SmartEnCity

18/2/2016

We help to develop Tartu into sustainable, smart and resource-efficient urban environment – into a smart city.

16
Nov 2015

The objective is to identify the barriers and obstacles of free movement from the viewpoint of young Europeans (aged 25-35) who exercise or plan to exercise the right of freedom of movement within the EU.

09
Oct 2015

Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel viidi läbi Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015. Integratsiooni monitooring lähtub oma ülesandepüstituses valdkondlikust arengukavast „Lõimuv Eesti 2020“, mis seab strateegiliseks eesmärgiks lõimunud […]

09
Jan 2015

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel viis Balti Uuringute Instituut läbi uuringu „Õpetajate täiendusõppe vajadused.” Uuringu eesmärgiks oli saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja […]