Projektid

21
nov. 2016

Balti Uuringute Instituut viib 2016-2017. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetatava Eesti Töötukassa rakendatava tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamise. Hindamisel keskendutakse perioodile jaanuar 2015 […]

21
nov. 2016

Eesti keeleseisund

21/11/2016

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).

18
veebr. 2016

Arendame Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkonna nutika linnaosaga targaks linnaks.