Projektid

31
jaan. 2014

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamise eesmärk on parandada selle väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust. Lisaks teeme soovitusi eelarvevahendite optimaalse jaotamise osas.

31
dets. 2013

The aim of the project is to develop a common platform for providing innovative services to increase the interaction among international talents – expats -, locals and private and public service providers.

05
mai 2013

Seitsme lõimumisalase taustainfo teemalehe koostamine, eesmärgiga koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta ning anda sisend uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.

31
jaan. 2013

Uuringu raames kirjeldame detailselt eluslabori äriprotsesseja teenuseid, selgitame välja võimalused erinevate kasutajagruppide ja segmentide kaasamiseks eluslabori tegevusse. Lisaks planeerime eluslabori rahvusvahelist tegevust ning kavandame selle jätkusuutliku arengu.

11
okt. 2012

Viime läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüsi ja selgitame välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.