Projektid

11
jaan. 2010

Töötasime välja kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi, milles esitatud fondid finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja diskrimineerimisvastane võitlus.

10
jaan. 2010

Hindamisega mõõtsime programmi efektiivsust, asjakohasust ja edukust ning töötasime välja soovitused programmi strateegia ning elluviimise kohandamiseks muutunud majandusoludega.

15
dets. 2009

Erinevaid kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid uurimismeetodeid kasutades analüüsiti põhjalikult ministeeriumide 2007-2010 aastate kaasamispraktikaid, töötati välja sobiv metoodika sarnaste hindamiste jätkamiseks tulevikus ning töötati välja ettepanekud valitsusasutuste kaasamispraktikate tõhustamiseks.

29
sept. 2009

Hindasime, kas Struktuurifondide meetmete tingimustes määratletud kriteeriumid võimaldavad valida projekte, mis panustavad rakenduskavades sätestatud eesmärkide saavutamisse parimal moel ning kas need kriteeriumid võimaldavad liikuda eesmärkide saavutamise suunas võimalikult kiiresti ja tähtsustavad samal ajal projektide jätkusuutlikkust.

15
juuli 2009

Hindamisega anti ülevaade, kas EL toetuste jagamise aluseks olevate rakenduskavade sisu ja vahendute jaotus vastab ka Eesti vajadustele halvenenud majanduskeskkonnas.

21
veebr. 2009

Proposing measures in order to increase competitiveness of the industry in Banská Bystrica Self-governing Region through supporting R&D innovation potential of the region.

21
veebr. 2009

Analysis of the recent patterns of industrial restructuring in the new EU member states and in selected NIS in order to reveal the role played by the varying degree of economic integration in the progress of economic transition and restructuring, activities of foreign investors (especially regarding technology transfer, innovation activities, management practices and resulting changes in production and trade specialisation).

14
veebr. 2009

GAL-EDGE developed a package of incentives encouraging significant business investment in the region to help diversify the economy and stimulate new private sector job creation. The goals of this partnership were to stimulate the transformation of knowledge created by the regional and EU research and enterprises into innovations that build strong local and regional economies, with trans-regional partnerships.